Vitajte na oficiálnej webstránke obce Slatinské Lazy


Okres: Detva

Mikroregión: Podpoľanie

Prvá písomná zmienka v r.: 1850

Nadmorská výška: 460 m.n.m.

Počet obyvateľov: 489

Výmera katastra: 721 ha

Starostka obce: Ing. Darina HroncováUdalosti a aktuality

TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec resp. nádob, nasledovne:

Papier –   zviazaný v balíkoch resp. v krabiciach

Plasty  –   žlté vrece resp. žltá nádoba

Sklo     –   zelené vrece resp. zelený zvon

              Kovy   –   červené vrece resp. červená nádoba

 

Do nádob a vriec patria najmä odpady z obalov !

 

Nadrozmerné kusy jednotlivých druhov odovzdávajte na zbernom mieste po oznámení obecnému úradu.

 

Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec, a teda nesprávne uložený odpad vám nebude odobratý !!!

 

V prípade, že nemáte farebné vrecia na triedený odpad, môžete si ich prevziať  na obecnom úrade.

 

Obecný úrad Slatinské Lazy           Márius Pedersen, a.s.                                    

Ing. Darina Hroncová – starostka          Jozef Pivka-riaditeľ prev.Zvolen

Vyhodnotenie Testovania - 9

V rámci celoslovenského testovania 6.apríla 2016 naši deviataci dosiahli pekné výsledky. Poradie našej školy v okrese Detva vidieť v tabuľkách. Zo slovenského jazyka a literatúry sa naši žiaci umiestnili na prvom mieste (68 %) a z matematiky na treťom mieste (53,3 %) v rámci nášho okresu.

Dosiahnutý celoslovenský priemer bol v SJL - 64,2 %, v MAT - 52,8 %. Naši testovaní žiaci celoslovenský priemer prekročili. Žiakov môžeme za ich snahu pochváliť, pogratulovať im a popriať veľa úspechov aj v ďalšom štúdiu na stredných školách. Užite si prázdniny!

Ing. Viera Uhliarová, Mgr. Jana Spodniaková

VYHODNOTENIE TESTOVANIA - OKRES DETVA

Prerušená dodávka pitnej vody z vodovodu Lohyňa.

Z dôvodu servisu na technickom zariadení /výmena ventilu/vodovodu Lohyňa bude v stredu 13.07.2016 prerušená dodávka pitnej vody. Žiadame odberateľov, aby si urobili zásoby na celý deň. Ďakujeme za pochopenie.

Súťaž DHZO

Družstvo DHZO Slatinské Lazy sa dňa 21. 05. 2016 zúčastnilo previerky pripravenosti. DHZO kategórii muži v obci Zvolenská Slatina.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach:  

·         štafetový beh na 8x 50 m

·         požiarny útok s vodou

Prihlásených bolo 12 družstiev mužov a 2 družstvá žien.

Naše družstvo v disciplíne štafetový beh dosiahlo najlepší čas zo všetkých prihlásených družstiev ( 88, 59s). Požiarny útok už nebol taký skvelý. Ten sme spravili za 28,19s. Súčet týchto časov nás posunul na 6. priečku celkového poradia.

Na tejto súťaži sa zúčastnili aj noví ale hlavne mladí členovia, veď ako sa niektorí vyjadrili, že je aj „sranda“, niečo nové sa naučia, spoznajú nových kamošov a trochu behu a určite i vody nikomu neuškodí.

Členovia:

1.      Kovalčík Róbert

2.      Krčmárik Michal

3.      Pavlenda Jakub

4.      Mikulčík Jozef

5.      Sľuka Peter

6.      Alex Ľupták

7.      Tereň Miro

8.      Stanislav Foff, ktorému sa chceme zvlášť poďakovať, že si našiel čas vo svojom vtedy „nabitom“ programe a prišiel  odsúťažiť disciplínu štafet beh na ktorý bol potrebný ôsmy člen družstva.

Miroslav Tereň, predseda DHZO Slatinské Lazy a zároveň veliteľ družstva

Tabuľka DHZO

Hodnotenie futbalovej súťaže - mladší žiaci - ročník 2015/16

Mladší žiaci TJ Družstevník Slatinské Lazy s výrazne omladeným mužstvom obsadili v ročníku 2015/16 oblastnej futbalovej súťaže U13 výsledné 9. miesto z celkového počtu 10 účastníkov. Odohrali celkovo 18 zápasov s bilanciou 3 výhry, 1 remíza a 14 prehier so skóre 38:94. V súťažnom ročníku 2015/16 reprezentovalo naše mužstvo celkom 19 hráčov z obcí Slatinské Lazy, Klokoč a Vígľašská Huta-Kalinka. Najlepším strelcom mužstva s počtom 16 gólov sa stal Enriko Wertheim.
Dňa 25.6.2016 odohrali turnaj mladších žiakov U13 vo Zvolenskej Slatine kde za účasti mužstiev: FK Zvolenská Slatina, TJ Družstevník Očová, MFK Vígľaš-Pstruša a obsadili konečné 4. miesto. Za účasť hráčom a realizačnému tímu ďakujeme a tešíme sa na nový súťažný ročník 2016/17 v kategórii mladších žiakov U13.
Ing. Dorot Juraj, manažér a tréner družstva