Vitajte na oficiálnej webstránke obce Slatinské Lazy


Okres: Detva

Mikroregión: Podpoľanie

Prvá písomná zmienka v r.: 1850

Nadmorská výška: 460 m.n.m.

Počet obyvateľov: 489

Výmera katastra: 721 ha

Starostka obce: Ing. Darina HroncováUdalosti a aktuality

Mikuláš čo v tom koši máš?

Obec Slatinské Lazy, rozšírenie verejnej kanalizácie

Pozvánka

Starostka obce v Slatinských Lazoch zvoláva  plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 03.11.2016 /vo štvrtok/ na 18.00 hod., ktoré sa bude konať v kancelárii starostky obce, Slatinské Lazy č. 199 s nasledovným programom:


                  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a 

        schválenie návrhovej komisie a programu

        2.  Podanie správy o stave ZŠ v Slat.Lazoch

3.   Prejednanie čerpania rozpočtu za I.polrok 2016

4.   Návrh na vysporiadanie pozemkov

5.   Správa o činnosti

6.   Príprava rozpočtu obce a VZN na r. 2017

6.  Diskusia

7.  Záver

Deň úcty k starším.

V nedeľu 23.10.2016 sa v kultúrnom dome v Slatinských Lazoch uskutočnil „Den úcty k starším“ na ktorý boli pozvaní občania, ktorí v tomto roku dovŕšili /dovŕšia/ šesťdesiatku. Ako obyčajne nesklamali a zišlo sa ich cca 80. Aj v tomto roku pripravili pre svojich starkých program deti základnej školy a umeleckej školy -  predstavili sa básňami, piesňami, hrou na flautu a folklórnymi tancami. Pre starých rodičov bolo príjemné počúvať slová vďaky a uznania od svojich vnúčat. Zúčastnených hostí pozdravila svojim príhovorom i starostka obce. Program zavŕšili spevom a tancom ženy a muži - členovia zboru pre občianske záležitosti pri OU Sl.Lazy. Predstavili sa piesňami z našej obce, ktoré ešte nie sú mediálne známe a nie sú na žiadnom CD. Zdrojom týchto piesní bola dlhoročná členka folklórnej skupiny naša občianka Anka Bahýľová. Interpreti boli odmenení spontánnym potleskom, čo je neklamným znakom, že sa im zaspievané piesne i pohybové variácie páčili. Taktiež ocenili i krojové oblečenie účinkujúcich. Hudobný sprievod robili muzikanti Peter Konôpka a Jozef Ľudrovan, ktorí pokračovali vo voľnej zábave práve so zúčastnenými hosťami. Celé nedeľné odpoludnie sa nieslo v príjemnej atmosfére a hostia i účinkujúci zotrvali pri pripravenom občerstvení do večerných hodín. 
 

Víťazstvo našich mladých futbalistov

V sobotu 1.októbra 2016 vyhrali naši mladí futbalisti - žiaci U13 na domácom trávniku 4 : 0 nad družstvom TJ Družstevník Očová. Gratulujeme.

Stretnutie futbalistov - veteránov

V sobotu 1.októbra 2016 sa na futbalovom štadione v Slatinkých Lazoch stretli po 30 až 40 rokoch futbalisti, ktorí aktívne hrávali futbal pod hlavičkou TJ Družstevník Slatinské Lazy v 70 až 80 rokoch minulého storočia. Podujatie zorganizoval Ing. Nuoška v spolupráci s Ing. Hroncom a J.Kolibíkom za čo im patrí úprimné poďakovanie. Bolo pozvaných cca 30 veteránov, z ktorých sa zúčastnilo 23. Hneď na úvod si uctili minútou ticha kolegov, ktorí už nie sú medzi nami.  Chlapi pospomínali na staré zlaté časy, na úspechy i neúspechy,ktoré dosahovali na futbalovom poli a boli si na ihrisku i zakopať do futbalovej lopty. A i keď sila by už nestačila, technika ostala. Na stretnutie boli pozvaní i starostovia okolitých obcí Slat.Lazov, V.H.Kalinky a Klokoča, za ktorých zúčastnených pozdravila domáca starostka Ing. Hroncová. Chlapom sa stretnutie tak páčilo, že sa dohodli, že zo stretnutia urobia tradíciu.
/Fotky vo fotogalérii/ 

Výberové konanie do ZŠ

Základná škola Slatinské Lazy č.112, 962 25

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

Hospodárka – vedúca školskej jedálne  

Pracovná náplň:     bežné administratívne práce

                                   vedenie pokladne

                                   internet banking  

                                   registratúra 

                                   štatistika  a výkazníctvo

                                   vedenie jedálne

                                   objednávky  tovarov a služieb

                                    fakturácia

                                    bežná práca s PC Microsoft Word, Microsoft Excel,

                                    obsluha programu ŠJ / SOFT-GL/

                                    zdatnosť a orientácia v príslušnej legislatíve a ekonomike v oblasti vedenia ŠJ

                                   

Termín nástupu:     od 1.12.2016                                  

                                     

Platové podmienky: podľa stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone  prác vo verejnom

Podmienky prijatia: stredoškolské vzdelanie s maturitou , alebo vysokoškolské  vzdelanie

                                     ovládanie práce s PC, internet, Internet banking, Microsoft Word,

                             Microsoft Excel,

                             výhodou je / miestna dostupnosť - spádová oblasť/

                          prax  v ekonomickej oblasti vítaná, školopovinné dieťa  výhodou

Záujemcovia si môžu podať písomnú žiadosť s krátkym životopisom na  ZŠ Slatinské Lazy do 13.10.2016.  / e mailová adresa:  hmina@centrum.cz a   zsslatinskelazy@centrum.cz 

 

Ing. Miroslava Hozlárová , riaditeľka školy  

Prerušená dodávka elektrickej energie

SSE oznamuje odberateľom, že dňa 04.10.2016 /utorok/ bude prerušená dodávka elektrickej energie v častiach Šutňová, D.Chovancovci, Gondovci, Žlnkovci a Pri cintoríne v čase od 8.00 do 13.30 hod. 

Eko Družstvo Kalinka - výdaj nájmu

Eko Družtvo Kalinka oznamuje prenajímateľom poľnohospodárskej pôdy, že obilie za nájom sa bude vydávať vo štvrtok 15.septembra 2016 v čase od 8.00 h do 15.00 hod. na Mačkáši. Treba si priniesť vlastné vrecia !

Odstávka eletrickej energie

SSE oznamuje odberateľom, že dňa 20.9.2016 /utorok/ bude prerušená dodávka elektrickej energie v častiach Jombíkovci, Tereňovci a Horné stredisko v čase od 7.45 do 12.45 hod. a v centre obce od bytovky s.č.152 po RD s.č. 141 /Foff/ po obidvoch stranách bude prerušená dodávka elektrickej energie  v čase od 11.15 do 16.30 hod. 

"Lazovská sobota"

Akcia „Lazovská sobota“, ktorá sa uskutočnila 3.9.2016 na futbalovom štadione a futbalovom ihrisku v Slatinských Lazoch sa vydarila a prebehla v pohode. Počasie nám prialo počas celého dňa. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali akciu pripravovať a organizovať. Väčšinu prípravných prác zvládli pracovníci malých obecných služieb, včetne postavenia vatry-Jozef Výboh, Ján Michna a Marian Sliacky.  Pani Michnová Dana a Mistríková Elena už niekoľký rok varia guľáš, ktorý nemal chybu ani teraz a pomáhala im pri tom Mária Hujsová. Servis zabezpečovala Anna Stanecká.  Turnaj obcí zvládol veľmi dobre poslanec a zástupca starostky Milan Pavlenda. O ozvučenie sa staral a fotodoumenáciu urobil poslanec Ing. Harbut Peter. Porota v zložení Ciglan Filip /Prenčov/, Ondrej Babic a Anna Bahýľová  objektívne hodnotili súťažiacich koscov.  Moderátor Jozef Pavlov sa ujal hovoreného slova. Veľmi pekne pripravila súťaže pre deti pani Ing. Mária Lešáneková, riaditeľka centra volného času a riaditeľka ZUŠ Simona Riňáková pripravila zaujímavý kútik pre najmenších. Program k 72.výročiu SNP pripravili členky ZPOZ a spoločne s dievčatami ZŠ. O bezpečnosť pri vatre sa  staral Miroslav Tereň, predseda DHZ. Maľovanie na tvár, ktorý sa teší veľkému záujmu detí robila Andrea Jánošíková. Koníky, ktoré ponosili deti boli z Masarykovho dvora. Všetkým veľmi pekne ďakujem.  A ďakujem i sponzorom, ktorí sú v prílohe.

                                                                                                                                                            Starostka obce 

Zoznam sponzorov IV. ročníka Lazovskej soboty

Oznam

Starostka obce v Slatinských Lazoch zvoláva plenárne zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 25.08.2016 /vo štvrtok/ na 18.00 hod., ktoré sa bude konať v kancelárii starostky obce, Slatinské Lazy č. 199.

Prečítať si program zasadnutia

Lazovská sobota

Vážení spoluobčania,

v sobotu 3.9.2016 usporiada Obec Slatinské Lazy akciu „Lazovská sobota“. Akcia sa uskutoční na futbalovom štadione. Doobeda od 9.30 budú preteky v ručnom kosení trávy, kde si môžu zmerať svoje kosecké zručnosti muži i ženy. Vyzývame všetkých záujemcov, aby brúsili svoje kosy a ostatných priaznivcov, aby ich prišli povzbudzovať. O 13.Oo hod. odohrá naše futbalové družstvo mladších žiakov svoj prvý zápas v jesennej súťaži s družstvom Sebechleby a po nich sa uskutoční tradičný „Futbalový turnaj troch obcí“ Sl.Lazy, Klokoč, V.H.Kalinka. Priaznivci futbalu príďte povzbudiť malých i veľkých futbalistov. V priebehu dňa budú pripravené sprievodné akcie pre deti – skákanie na trampolíne, vozenie na koči, maľovanie na tvár a pripravili sme i súťaž pre malých cyklistov „Lazovský Sagan“ na ktorú pozývame všetky deti do 15 rokov, aby prišli o 9.30 hod. ku futbalovému štadionu na svojich bicykloch. Súťažiť sa bude v niekoľkých kategóriách. V poobedňajších hodinách v prestávke medzi jednotlivými futbalovými zápasmi o 16.00 hod.vystúpia hostia - „Donský kozáci“. Večer o 19.30 zapálime tradičnú vatru SNP a pri nej si krátkym programom domácich i vystúpením hostí „Donských kozákov“ pripomenieme 72. výročie Slov.nár.povstania. Pri vatre bude potom pokračovať volná zábava. Občerstvenie je zabezpečené. Tešíme sa na vašu účasť.

Pozrieť si plagát podujatia

Pravidlá súťaže v ručnom kosení

Oznam k prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen (vrátane Detvy, Krupiny) oznamuje svojim klientom - poberateľom prídavku na dieťa, že pre vyplácanie prídavku na dieťa od septembra 2016 je potrebné preukázať sústavnú prípravu dieťaťa na povolanie štúdiom: Čítať ďalej...

Potvrdenie o návšteve strednej alebo vysokej školy na účely prídavku na dieťa

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

AGROSEV - výdaj naturálií

    Spoločnosť  AGROSEV,  spol.  s.r.o. oznamuje vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu s našou spoločnosťou a majú záujem o vyplatenie nájomného za rok 2016 vo forme naturálií – pšenica v cene 16 €  za 100 kg a jačmeň v cene 16 € za 100kg, že obilie sa bude vydávať v termíne od 08.08.2016 do 19.08.2016 a to vždy od 8.00 do 15.00 v areáli firmy AGROSEV spol. s.r.o. , Bottova 1, Detva.   Potrebné je si priniesť vlastné vrecia, občiansky preukaz a platnú nájomnú zmluvu. 

V stredu bude výdaj naturálií predĺžený do 16.30.

TRIEDENIE ODPADU

Žiadame občanov, aby pri triedení zložiek odpadov dodržiavali FARBY vriec resp. nádob, nasledovne:

Papier –   zviazaný v balíkoch resp. v krabiciach

Plasty  –   žlté vrece resp. žltá nádoba

Sklo     –   zelené vrece resp. zelený zvon

              Kovy   –   červené vrece resp. červená nádoba

 

Do nádob a vriec patria najmä odpady z obalov !

 

Nadrozmerné kusy jednotlivých druhov odovzdávajte na zbernom mieste po oznámení obecnému úradu.

 

Pracovníci zberu jednotlivých druhov odpadu sa pri zbere riadia farbou vriec, a teda nesprávne uložený odpad vám nebude odobratý !!!

 

V prípade, že nemáte farebné vrecia na triedený odpad, môžete si ich prevziať  na obecnom úrade.

 

Obecný úrad Slatinské Lazy           Márius Pedersen, a.s.                                    

Ing. Darina Hroncová – starostka          Jozef Pivka-riaditeľ prev.Zvolen

Vyhodnotenie Testovania - 9

V rámci celoslovenského testovania 6.apríla 2016 naši deviataci dosiahli pekné výsledky. Poradie našej školy v okrese Detva vidieť v tabuľkách. Zo slovenského jazyka a literatúry sa naši žiaci umiestnili na prvom mieste (68 %) a z matematiky na treťom mieste (53,3 %) v rámci nášho okresu.

Dosiahnutý celoslovenský priemer bol v SJL - 64,2 %, v MAT - 52,8 %. Naši testovaní žiaci celoslovenský priemer prekročili. Žiakov môžeme za ich snahu pochváliť, pogratulovať im a popriať veľa úspechov aj v ďalšom štúdiu na stredných školách. Užite si prázdniny!

Ing. Viera Uhliarová, Mgr. Jana Spodniaková

VYHODNOTENIE TESTOVANIA - OKRES DETVA

Prerušená dodávka pitnej vody z vodovodu Lohyňa.

Z dôvodu servisu na technickom zariadení /výmena ventilu/vodovodu Lohyňa bude v stredu 13.07.2016 prerušená dodávka pitnej vody. Žiadame odberateľov, aby si urobili zásoby na celý deň. Ďakujeme za pochopenie.

Súťaž DHZO

Družstvo DHZO Slatinské Lazy sa dňa 21. 05. 2016 zúčastnilo previerky pripravenosti. DHZO kategórii muži v obci Zvolenská Slatina.

Súťažilo sa v dvoch disciplínach:  

·         štafetový beh na 8x 50 m

·         požiarny útok s vodou

Prihlásených bolo 12 družstiev mužov a 2 družstvá žien.

Naše družstvo v disciplíne štafetový beh dosiahlo najlepší čas zo všetkých prihlásených družstiev ( 88, 59s). Požiarny útok už nebol taký skvelý. Ten sme spravili za 28,19s. Súčet týchto časov nás posunul na 6. priečku celkového poradia.

Na tejto súťaži sa zúčastnili aj noví ale hlavne mladí členovia, veď ako sa niektorí vyjadrili, že je aj „sranda“, niečo nové sa naučia, spoznajú nových kamošov a trochu behu a určite i vody nikomu neuškodí.

Členovia:

1.      Kovalčík Róbert

2.      Krčmárik Michal

3.      Pavlenda Jakub

4.      Mikulčík Jozef

5.      Sľuka Peter

6.      Alex Ľupták

7.      Tereň Miro

8.      Stanislav Foff, ktorému sa chceme zvlášť poďakovať, že si našiel čas vo svojom vtedy „nabitom“ programe a prišiel  odsúťažiť disciplínu štafet beh na ktorý bol potrebný ôsmy člen družstva.

Miroslav Tereň, predseda DHZO Slatinské Lazy a zároveň veliteľ družstva

Tabuľka DHZO

Hodnotenie futbalovej súťaže - mladší žiaci - ročník 2015/16

Mladší žiaci TJ Družstevník Slatinské Lazy s výrazne omladeným mužstvom obsadili v ročníku 2015/16 oblastnej futbalovej súťaže U13 výsledné 9. miesto z celkového počtu 10 účastníkov. Odohrali celkovo 18 zápasov s bilanciou 3 výhry, 1 remíza a 14 prehier so skóre 38:94. V súťažnom ročníku 2015/16 reprezentovalo naše mužstvo celkom 19 hráčov z obcí Slatinské Lazy, Klokoč a Vígľašská Huta-Kalinka. Najlepším strelcom mužstva s počtom 16 gólov sa stal Enriko Wertheim.
Dňa 25.6.2016 odohrali turnaj mladších žiakov U13 vo Zvolenskej Slatine kde za účasti mužstiev: FK Zvolenská Slatina, TJ Družstevník Očová, MFK Vígľaš-Pstruša a obsadili konečné 4. miesto. Za účasť hráčom a realizačnému tímu ďakujeme a tešíme sa na nový súťažný ročník 2016/17 v kategórii mladších žiakov U13.
Ing. Dorot Juraj, manažér a tréner družstva